ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ


 

Η εταιρία μας έχει εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό καθιστώντας έτσι εφικτό την αποτύπωση κάθε σκέψης του πελάτη μέσω σχεδιαστικών προγραμμάτων και των σύγχρονων μέσων που διατίθενται. Με την κατάρτιση του προσωπικού μας και των εξειδικευμένων μέσων που διαθέτουμε, κάθε απαίτηση σας γίνεται πράξη.